30 min yin yoga – Annas yoga studio

Den här veckan har jag satt ihop ett Yin yoga pass. Yin yoga innebär att man håller yoga positionerna relativt länge, oftast mjukare positioner som till exempel barnet eller duvan. Inga krigare positioner här. Yin yoga kan minska på stress och oroskänslor. Det kan även öka flexibiliteten och mobiliteten i leder, samt öka cirkulationen i… Continue reading 30 min yin yoga – Annas yoga studio

Yin Yoga Class ~ Surrender

Rejuvenate, restore and relax deeply in this yin yoga practice filmed with Udaya Yoga for Heart Alchemy. Yin and restorative yoga are powerful practices for healing connective tissue in the body, promoting flexibility, releasing tension and healing the nervous system. To see more of Michelle’s yoga workouts along with many other great teachers, subscribe to… Continue reading Yin Yoga Class ~ Surrender